12th International Mineral Processing Symposium, 6 - 8.10.2010

Invitation
The International Mineral Processing Symposium, organized biannually in Turkey, aims to provide a forum for presentation and discussion of scientific research and technological developments on the subjects of mineral and coal preparation, processing of industrial raw materials and waste management by scientists, experts and representatives of the sector.

The symposium will be hosted by Hacettepe University.


Importnant Dates
Submission of Abstracts : 30 November 2009
Provisional Acceptance of Abstracts : 28 February 2010
Submission of Papers : 31 May 2010
Symposium : 6-8 October 2010


Topics
-Mineral characterization and liberation
-Size reduction and classification
-Physical separation
-Surface chemistry and flotation
-Hydrometallurgical processing
-Solid-liquid separation
-Industrial minerals processing
-Coal preparation
-Recovery of gold, silver and other noble metals
-Modelling, simulation and optimization
-Plant design and control
-Energy optimization in mineral processing plants
-Tailings disposal and environmental control in mineral processing plants
-Waste processing and recycling
-Sustainability in mining
-New developments in mineral processing

Information:
Web


SCIENTIFIC SECRETARIAT


Dr. İlkay B. ÇELİK
Hacettepe University
Mining Engineering Department06800
Beytepe, Ankara , TURKEY
Telephone :+90 312 297 76 06
:+90 312 297 76 00
Fax :+90 312 299 21 55
E-mail : imps@hacettepe.edu.tr
Web : www.imps2010.org
: www.maden.hacettepe.edu.tr

mi.ttu.ee

Noorgeograafide V sügissümpoosion, 2.-4. oktoober 2009

2.-4. oktoober 2009 toimub Tartumaal Alatskivil Noorgeograafide V sügissümpoosion alapealkirjaga: „Kui seda metsa ees ei oleks“

Neljal eelneval aastal on Eesti Geograafia Seltsi Noorteklubi (EGSN) koostöös Tartu Ülikooli Noorgeograafide Klubiga (EGEA-Tartu) edukalt korraldanud sügissümpoosione, mis on olnud suunatud just üliõpilastele ja noorteadlastele. Sellel sügisel plaanitav sümpoosion on analoogiline eelmistel aastatel toimunutega. See nüüdseks iga-aastane noorgeograafide traditsioon on äärmiselt oluline geograafiaalase diskussiooni jätkamiseks ning sümpoosioni raames sõlmitavad kontaktid on aluseks ülikoolide vahelise koostöö jätkumisel ja arendamisel.

Tänavune sümpoosion peakirjaga „Kui seda metsa ees ei oleks“ toimub 2.-4. oktoobril Tartumaal Alatskivi Looduskeskuse ja Juhan Liivi nimelise Alatskivi Keskkooli ruumides. Traditsiooniliselt on koha valik seotud Eesti kirjandusega. Seekordne sümpoosion on pühendatud Juhan Liivile, kelle sünnist möödus kevadel 145 aastat. Lisaks tudengite ja külalisesinejate ettekannetele pakub seekordne sümpoosion võimaluse tutvuda Juhan Liivi kodukandi ja Alatskivi ümbruse vaatamisväärsustega.

Sümpoosion annab noortele võimaluse esitada oma teadustöid väljaspool kraadikaitsmisi. Noortel on võimalus esitada nii suulisi kui ka posterettekandeid. Nii nagu eelnevatel aastatel valmib sümpoosionist kogumik, kuhu on koondatud artiklid ettekannetest. Kuna teaduslikke artikleid ilmub eesti keeles pigem harva kui tihti, on kogumik suurepäraseks eestikeelseks abimaterjaliks tudengitele. Kogumiku saavad kõik osavõtjad ning samuti ülikoolide raamatukogud.

Mäinstituudi assistent Karin Robam esineb sümpoosionil suulise ettekandega teemal "Jõed ,mis saavad alguse kaevandustest", assistent Veiko Karu teeb posterettekande ning mäetudeng, magistrant Ave Õnnis esineb samuti suulise ettekandega teemal "Ettevaatust, Maavarad!".


Lisainformatsioon: kait.antso@mail.ee

Pildid toimunud üritusest:mi.ttu.ee

V geoloogia sügiskool, 16-18.10.2009

Sel aastal toimub geoloogia sügiskooli juubeliüritus: V geoloogia sügiskool

Üritus saab toimuma oktoobris: 16-18.10.2009
Toimumise koht: Kopra turismitalu, Viljandimaa

Seekordse sügiskooli teemaks on "Piirideta geoloogia".

Registreeri
Geoloogia V sügiskool
Registreerunud
Teeside nõuded

Küsimuste ja soovituste korral pöörduge:
1) Artiklid - Leeli Amon (leeliamon@gmail.com)
2) Kaanefoto - Kadri Sohar (kadri.sohar@ut.ee)
3) Üldküsimused - Liina Laumets (liina.laumets@gmail.com)

AJAKAVA
"Piirideta geoloogia"
Viies geoloogia sügiskool Kopra turismitalus, Tuhalaane külas, Viljandimaal

Reede, 16. oktoober
15:00 buss Tallinnast

16:00 buss Tartust

18:00 Tervituskohv

18:30 Avamine, slideshow eelnevatest sügiskoolidest, tutvustamine

18:45 Sissejuhatus; Geoloogia enne ja pärast Charles Darwinit – Ivar Puura (TÜ)

19:15 Kalafossiilidest – Elga Mark-Kurik (TTÜ)

20:15 Õhtusöök

21:00 Kes me oleme? Kust me tuleme? Kuhu me läheme? – Jaan Kaplinski (ELUS)

21:45 Hüva leili! – Ulla Preeden (TÜ)

Laupäev, 17. oktoober
07:00 Varahommikune jalutuskäik

08:00 Hommikusöök

Materjaliteadusest meditsiinini
09:00 Grafeen - vaid ühe aatomkihi paksune tulevikumaterjal – Harry Alles (TÜ)

09:45 Biomineraalid me ümber ja me sees – Liisa Lang, Ivar Puura (TÜ)

10:15 Geoloogiliste materjalide lahustuvus jälgelementide mõõtmisel – Evelin Verš, Getter Leppik (TTÜ)

10:45 Meditsiiniline geoloogia – Marge Uppin (TÜ)

11:00 Kohvipaus

11:30 Eesti turba kasutamisvõimalused balneoloogias – Mall Orru (TTÜ)

12:00 Veekõrvaldus komplekssetes maardlates – Karin Robam (TTÜ)

12:30 Seismilisus Eesti vaatepunktist – Heidi Soosalu (TTÜ)

13:00 Veesooned Eesti paeses aluspõhjas – Rein Perens (EGK)

13:30 Lõuna

Uurimismeetodid ja keskkonnageoloogia
15:30 Geoloogilise tagapõhja mõju elusloodusele – Ülo Sõstra (TTÜ)

16:00 Nuclear Power and Geologic Disposal of High-level Radioactive Waste – Alan Tkaczyk (TÜ)

16:30 raamatu Rein Einasto "Nähtust ja tehtust" eelesitlus – Rein Einasto

17:00 Kohvipaus

Geoloogia, teadus ja kultuur
17:30 Arheoloogilise objekti geoloogilisi aspekte: muinaslaev Salme muinasrannal – Marge Konsa (TÜ), Jüri Vassiljev, Atko Heinsalu

18:00 Kõnekad paeseinad – Helle Perens (EGK)

18:30 Kuidas valiti Eesti esinduslikumad 25 geotoopi – Krista Täht-Kok (EGK)

19:00 Vaba aeg

20:00 Õhtusöök

21:00 Üllatus

Pühapäev, 18. oktoober
09:00 Hommikusöök

Kivid ja kihid
10:00 Stratigraafia ülesanne – Madis Rubel (TÜ)

10:30 Lünkadest ja pidevusest läbilõigetes – Rein Einasto (TTK)

11:00 Ühest unustusehõlma vajunud evolutsiooniteooriast ning sellest, kuidas Eestist tõendusmaterjali otsiti – Oive Tinn (TÜ)

11:30 GPlates - mandrid liiguvad – Ulla Preeden (TÜ)

12:00 Kojusõit

Paekonverents 2009, 11.09.2009 järelkaja

11. septembril kell 10:00 toimus Laekvere vallas Muuga koolis Pandivere paekonverents 2009 "Vabaõhu- ja kohamuuseumid muinsuste kaitsel".

Konverents toimus väga ilusas Muuga mõisas, ettekanded olid põnevad ja pärastlõunane ekskursioon vaheldusrikas.

Mäeinstituudi poolt külastas konverentsi Karin Robam, Enno Reinsalu, Ain Anepaio ja Gaia Grossfeldt. Külalistele oli mäeinstituudi poolt välja pandud raamatud ja suveniirid.

Pilte:

mi.ttu.ee

RLEPT8

Täna algas TTÜ Mäeinstituudis kaheksas rahvusvaheline mäenduskonverents säästlikust kaevandamisest teemal:
Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally Protecting Technologies of Development of the Earth Interior

Konverentsi on võimalik vaadata otseülekandena


Täpsem info, kava, ettekanded, uudised ja pildid:
http://mi.ttu.ee/RLEPT8/
http://mi.ttu.ee/RLEPT8/REPORT
8th International Conference “Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally Protecting Technologies of Development of the Earth Interior” September 14-18, Tallinn 2009, Estonia

On 8th International Conference “Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally Protecting Technologies of Development of the Earth Interior” participated about 60 people, 30 of them - international scientists from 5 countries. The conference book of proceedings includes more than 170 publications from scientists and researchers of 10 countries: Estonia, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Uzbekistan, Tadzhikistan, Latvia, Germany, Kyrgyzstan, and Peru. The international conference sessions was divided on five sections: 1) Environmentally protected developing of the minerals deposits. 2) Complex usage of Earths Interior and row minerals. 3) Geoecology: burying and transformation of liquid waste in lithosphere. 4) Economy of effective earth interior usage. 5) New technology and equipment and developing mineral resources. The conference sessions were carrying out during 3 days and one day of closing ceremony. Final day was spent on technical excursion to „Aidu” open cast, where were conducted blasting work, Kohtla-Nomme Mining Museum and Kukruse Oil Shale Museum.
On opening ceremony Prof. Rein Vaikmäe Vice-Rector for Research at Tallinn University of Technology and Prof. Ingo Valgma director of Department of Mining at Tallinn University of Technology were welcoming of all participant of the 8th International Conference. The Chair and Scientific Secretary of the 8th International Conference Dr. Sergei Sabanov was opening plenary session with wishing of scientific interesting presentations and fruitful discussions. Also Dr. Sergei Sabanov in his keynote speech reported about Sustainable Development in mining and aspects for sustainability of Estonian mining industry, importance of scientific methods in assessment of modern technologies. The main emphasis of presentation of Dr. Sergei Sabanov was that the mining industry needs to change their practices by developing and implementing a variety of technologies and excavation methods are compatible with the principles of sustainability. Invited speaker Dr. Oleg Nikitin, Head of department of development at Eesti Energia Kaevandus Ltd. in his presentation told about new perspectives of development of Estonian Oil Shale Mining. Other invited speaker Dr. Enno Reinsalu made overview on history of Mining Industry in Estonia during 90 years of development and changes.

Paekonverents 2009, 11.09.2009

11. septembril kell 10:00 algab Laekvere vallas Muuga koolis Pandivere
paekonverents "Vabaõhu- ja kohamuuseumid muinsuste kaitsel".

Osalemiseks tuleks registreeruda elle.allik@pandivere.eu või 3228448
Osavõtutasu 50 kr võib kanda SEB Panka 10220058512019, saajaks MTÜ PAIK.

Päevakava, ettekannete teemad jm kasulik info:


Pandivere_Paekonverents_2009_Vaata lisaks: Paekonverents 2008
Paekonverents 2006mi.ttu.ee

"Nordic Seismic Seminar" Stockholmis, 14-16. oktoobril 2009

TTÜ mäeinstituudi dotsent Heidi Soosalu võtab osa 14-16. oktoobril Stockholmis toimuvast seminarist "Nordic Seismic Seminar". Loe lisaks ->

mi.ttu.ee

Seminar "Interactions between tectonic and volcanic activity and implications for eruption forecasting ", 14-20. septembril 2009

14-20 september 2009 toimub Portugali saarestikul Assooridel iga-aastane seminar ESC Working Group "Earthquakes and Volcanoes". Loe lisaks ->

mi.ttu.ee

Geoloogia V sügiskool 16...18 oktoober 2009

Armsad geoloogid ja geoloogiahuvilised,

Meil on rõõm teatada, et saab registreeruda Geoloogia V sügiskooli.
Registreeruda saab: SIIN

Jätkuvalt saab kirjutada lühiartikleid Schola Geologica V kogumikku.
Aktiivne tudeng, miks mitte teistele tutvustada õppeainete raames teostatud uurimustöid, lõpu- ja magistritööd jm. kogumikku kirjutades?
Artiklid saata: Leeliamon@gmail.com
Samuti käib kaanekujunduse võistlus (pildid saata Kadri.Sohar@ut.ee)

Osavõtutasu 100 EEK palume kanda ELUS arvelduskontole:
Asutus: Eesti Looduseuurijate Selts - NB! LoodusEuurijate (e-d mitte unustada!)
Arve: 1010 2000 2440 00 (SEB pank)
Selgitus: 5. geoloogia sügiskool
Kogu info jooksvalt: http://geoloogiasygiskool.blogspot.com/

IV Geoloogia Sügiskool: http://maekonverentsid.blogspot.com/2008/09/iv-geoloogia-sgiskool.html http://maeinstituut.blogspot.com/2008/09/iv-geoloogia-sgiskool.html


Rohket osavõttu oodates,
Teie sügiskooli toimkond.

Rahvusvaheline konverents teemal „Ressursisäästlikud, vähese jäätmetekkega ja keskkonnahoidlikud maapõue kasutamise tehnoloogiad“, 14. - 18. september

14.–18. september 2009 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis rahvusvaheline konverents teemal „Ressursisäästlikud, vähese jäätmetekkega ja keskkonnahoidlikud maapõue kasutamise tehnoloogiad“ – “Resource Reproducing, Low-wasted and Environmentally Friendly Technologies of Development of the Earth Interior”.

Konverentsi teemad:

* 1. Ressursisäästlik tehnoloogia
* 2. Loodussõbralikud kaevandamise tehnoloogiad
* 3. Maapõue kompleksne kasutamine
* 4. Geoökoloogia
* 5. Uued tehnoloogiad ja seadmed maavarade kaevandamisel
* 6. Tarkvara paketid, posttehnoloogiliste tehnoloogiate modelleerimiseks


Konverentsi korraldavad TTÜ mäeinstituut koostöös Russian University of People Friendship (RUDN) ja Russian Academy of Science.
Lisainfo: http://mi.ttu.ee/rlept8

Program RLEPT8

Ülevenemaaline konverents "Geoloogilised ohud" Arhangelskis Venemaal, 14-17. september 2009

14.- 17. septembril 2009. a. toimub Arhangelskis Venemaal ülevenemaaline konverents teemal "Geoloogilised ohud".
TTÜ mäeinstituudi vanemteadur Ülo Sõstra, Ivo Sõstra ning V.G. Spungin esitasid konverentsile artikli teemal "Fennoskandia kilbi seismilisus ja noorimate liikumiste uurimine paleoseismiliste dislokatsioonide järgi".

Ettekanne kantakse ette plenaaristungil:
Ülo Sõstra,V.G. Spungin,I. Sõstra - Arhangelsk 2009


mi.ttu.ee

Nädala vaadatuimad